Mi smo porodična firma osnovana marta meseca  1991 godine na čelu sa osnivačem i Direktorom  -Milonja Golubović . Glavna delatnost preduzeća je promet boja i lakova na veliko i malo. Takođe smo registrovani za spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Od samog početka pa do danas svakom poslu pristupamo puni entuzijazma i motiva kako bi smo opravdali ukazano poverenje, u tome uspevamo najviše zato što volimo ono što radimo. Dokaz da i drugi vole ono što radimo i da to radimo najbolje su naši klijenti kojih je svakim danom sve više.

Našu budućnost ostvarujemo sopstvenom dobiti. Uspešni i zadovoljni kupci su za to preduslov.

Naša  filozofija zasnovana je na ideji vodilji  porodičnog preduzetništva: svi naši zaposleni, naši kupci i potrošači pripadaju porodici. To svima pokazujemo. Tako se ponašamo.

Naši dobavljači su najbolji proizvođači boja, lakova, premaza, fasada, lepila,kitova, alata, rastvarača,… Zastupamo domaće i strane proizvodjače.

U našem i Vašem interesu slobodni smo da Vas pozovemo na saradnju.

Puno poslovno ima: Lisa Comerc d.o.o.
Matični broj: 07562594
Pib:  100226301
Br. Registracije: BD 52323
Šifra delatnosti: 52460
Br.Računa: 205-18334-85
Finansiski izveštaj: http://fi.apr.gov.rs/prijemFI/Cir/podaci.asp?strSearch=07562594&kod=228e39336646d928403c560578e67dec3da19039&godina=2009